Banddetaljer

Lesjöfors produktion av stans- och banddetaljer är erkänd för hög teknisk kompetens, kvalificerad verktygsutveckling, lågkostnadsproduktion och god service. Vi arbetar med konstruktion, utveckling och produktion av komponenter i bandstål, oavsett om det gäller antal om 10 eller 10 miljoner detaljer.

Läs mer om banddetaljer